Hvad er masterbudget? | Hvad er dets fordele?

Hvad er et Masterbudget?

Masterbudget fungerer som et sammenfattende budget, der inkorporerer de funktionelle budgetter, der indgår i dets komponenter, og som endeligt godkendes, vedtages og anvendes.

Definition af Masterbudget

I henhold til Row land og William H. Harr,

“Masterbudget er et resumé af budgetskemaet i kapselform lavet med det formål at præsentere højdepunkterne i budgetprognosen, i én rapport”.

Det forstås ud fra de to ovenstående definitioner, at det omfatter de funktionelle budgetresuméer som i form af budgetteret resultatopgørelse og budgetteret balance. Det er det summariske budget som godkendt og accepteret af ledelsen.

Et summarisk budget bliver til et masterbudget. Det sammenfattende budget betragtes derfor i mange henseender og godkendes med nogle mindre og/eller større ændringer i overensstemmelse med de ændrede forhold. Når et sammenfattende budget er accepteret og godkendt, bliver det til et hovedbudget. Hovedbudgettet udarbejdes af budgetudvalget og giver anvisninger for hver enkelt operation i en organisation.

Fordele ved et hovedbudget

Fordelene ved et hovedbudget er præsenteret nedenfor:

1. De funktionelle budgetter er givet i kapselform. 2. Alle de funktionelle budgetter er tilgængelige i én rapport.

3. De funktionelle budgetter kan kontrolleres med krydskontrol af de oplysninger, der er givet i masterbudgettet.

4. Det giver et samlet anslået overskud for organisationen.

5. Det giver oplysninger vedrørende den forventede balance.

Masterbudgettet er meget nyttigt for den øverste ledelse. Årsagen er, at meningsfulde oplysninger er tilgængelige i kapselform.