Har myg rødt blod?

Myggeblod vs. menneskeblod

Myg har ikke blod, der er nøjagtig som det blod, der findes hos mennesker og andre dyr. De har dog en forbindelse kaldet hæmolymphe, der fungerer lidt ligesom blodet gør for os.

Hæmolymphe cirkulerer i myggenes åbne kredsløbssystem og “bader” myggenes celler og organer via direkte kontakt med myggenes kropsvæv.

Sammensætning

Hæmolymphe er en væske, der består af mange kemikalier, bl.a.:

  • Vand
  • Organiske salte
  • Proteiner
  • Lipider

Dette fungerer til at regulere myggenes kropstemperatur, transporterer næringsstoffer og immunceller, der bekæmper fremmede organismer i myggenes krop, samt hjælper med at transportere affaldsprodukter, der produceres af en myg.

Celler i hæmolymphvæsken, kaldet hæmocytter, fungerer til at transportere og levere ilt til de andre celler og systemer i myggenes krop.

Sammenfattende viser denne meget forsimplede beskrivelse af en mygges blod, at hæmolymphvæsken varetager mange af de samme grundlæggende funktioner for myggen, som vores menneskelige blod varetager for os.