Hajer

Den retning, som blodet flyder i, er altid modsat vandets retning. Dette gør det muligt for den maksimale mængde ilt at passere fra vandet til blodet og kaldes “modstrømsstrømmen”.

Den tilstrækkelige mængde ilt i blodet er afgørende for, at musklerne kan bevæge sig og arbejde så effektivt som muligt.

Bevægelse er nødvendig for såvel vejrtrækning som for opdrift. Musklernes tilstand er derfor af største betydning for hajens åndedræt og selve dens overlevelse.

Interessant nok bevæger bundfødende hajer sig ikke gennem vandet, som andre gør. Derfor skal de være i stand til at pumpe vandet over deres gæller effektivt. Desuden skal de være i stand til at fjerne sand og grus fra at trænge ind i deres gællespalte. Dette gøres ved at pumpe vandet gennem spiraklerne og gællerne, så vandet bliver renset for sandede sedimenter.

Det er ikke nødvendigt, at hjertet er meget stort eller stærkt for at udføre denne opgave. Derfor er hajer, især større arter, kun i stand til korte udbrud af øget aktivitet. De har ikke udholdenhed til fortsat aktivitet.