Direkte genetiske test til forbrugerne

Der tilbydes en bred vifte af typer af genetiske test DTC, herunder:

  • Bærertestning for sygdomme som cystisk fibrose og hæmokromatose
  • Farmakogenomisk testning
  • Testning for prædisponering for komplekse sygdomme som arvelige kræftformer, hjerte-kar-sygdomme og depression
  • Hele eksom- eller genomsekventering
  • Test til bestemmelse af forfædre
Optagelse af en DTC-genundersøgelse

Optagelse af en DTC-genundersøgelse

Flere virksomheder tilbyder DTC-genundersøgelser, hovedsagelig via internettet. Forbrugerne kan købe et prøveudtagningssæt online, og når sættet ankommer, indsamler forbrugeren prøven, ofte spyt eller en kindprøve, og sender den derefter tilbage til virksomheden. Testen udføres, og derefter offentliggøres resultaterne på et sikkert websted, som kun køberen (og virksomheden) kan få adgang til. De fleste virksomheder, der tilbyder DTC-genundersøgelser, vil bede forbrugeren om at give sit samtykke til at bruge sine genetiske data til yderligere undersøgelser.

Intolkning af resultater af DTC-genundersøgelser

Intolkning af resultater af DTC-genundersøgelser

Resultaterne af genetiske undersøgelser (uanset om de er DTC eller bestilt af en læge) kan være vanskelige at fortolke. Et positivt resultat er ikke altid et udtryk for en klinisk diagnose. Det kan i stedet indikere en øget risiko for at udvikle en sygdom eller tilstand.

Sådan er et negativt resultat heller ikke tegn på fravær af sygdomsrisiko. Disse begreber kan være vanskelige at forstå for forbrugerne uden en læge eller en genetisk rådgiver, der fuldt ud kan forklare dem.

Genetiske testresultater, især dem, der vedrører komplekse sygdomme, skal fortolkes i sammenhæng med patientens andre sundhedsfaktorer, som f.eks. familiehistorie, miljømæssige karakteristika, andre helbredstilstande og nuværende medicinering.

Patienter, der er interesserede i DTC-genundersøgelser

Patienter, der er interesserede i DTC-genundersøgelser

AMA’s politik opfordrer patienter til at gennemgå genetiske undersøgelser under vejledning af en læge eller en genetisk rådgiver. Læger bør drøfte fordelene og begrænsningerne ved DTC-genundersøgelser med deres patienter og vejlede dem om, hvorvidt bestemte undersøgelser er hensigtsmæssige for dem. Der opfordres til at henvise til en klinisk genetiker eller en genetisk rådgiver, hvis lægerne ikke er i stand til at besvare detaljerede spørgsmål om DTC-genundersøgelser.

Find flere oplysninger om andre emner vedrørende forsvar af personlig medicin.