Co je hlavní rozpočet ? | Jaké jsou jeho výhody?

Co je to kmenový rozpočet?

Kmenový rozpočet funguje jako souhrnný rozpočet zahrnující jeho dílčí funkční rozpočty a který je nakonec schválen přijat a použit.

Definice kmenového rozpočtu

Podle Row land a Williama H. Harra,

„Kmenový rozpočet je souhrn rozpočtového plánu v kapslové formě sestavený za účelem prezentace hlavních bodů rozpočtového výhledu, a to v jedné zprávě.“

Z výše uvedených dvou definic vyplývá, že zahrnuje funkční souhrny rozpočtu jako v podobě rozpočtovaného výkazu zisku a ztráty a rozpočtované rozvahy. Je to souhrnný rozpočet schválený a přijatý vedením.

Souhrnný rozpočet se stává hlavním rozpočtem. Proto se souhrnný rozpočet posuzuje z mnoha hledisek a schvaluje se s některými menšími a/nebo většími změnami podle změněných podmínek. Kdykoli je souhrnný rozpočet přijat a schválen, stává se hlavním rozpočtem. Hlavní rozpočet je připravován rozpočtovým výborem a dává pokyny pro každou operaci organizace.

Výhody hlavního rozpočtu

Výhody hlavního rozpočtu jsou uvedeny níže:

1. Funkční rozpočty jsou uvedeny v kapslové formě.

2. Všechny funkční rozpočty jsou k dispozici v jedné zprávě.

3. Funkční rozpočty lze kontrolovat křížovým ověřením informací uvedených v hlavním rozpočtu.

4. Poskytuje celkový odhadovaný zisk organizace.

5. Funkční rozpočty jsou k dispozici v jedné zprávě. Poskytuje informace týkající se prognózy rozvahy.

Kmenový rozpočet je velmi užitečný pro vrcholový management. Důvodem je, že smysluplné informace jsou k dispozici v kapslové podobě.

.