Bulk Up Routine by Paul Anderson

Paul Edward Anderson (17. října 1932 – 15. srpna 1994) byl americký vzpěrač, strongman a powerlifter. Byl olympijským vítězem, mistrem světa a dvojnásobným národním šampionem v olympijském vzpírání. V tomto článku se dozvíte, jak pan Anderson dosáhl tělesného objemu, pobavte se – Pan Berg

Paul Anderson uváděl, že k dosažení větší svalnaté tělesné hmotnosti jsou nejdůležitější dvě věci – strava a cvičení. Slyšeli jsme, že se říká, že „jsme to, co jíme“. To je nepopiratelně pravda. Formuje nás také každodenní tělesný pohyb, který vykonáváme. Takže když to jednoduše shrneme, strava a cvičení jsou dva nejdůležitější faktory, které se podílejí na přibírání na váze.

Každý fyzický pohyb do určité míry kondiciuje a buduje svalovou tkáň našeho těla, ale my se budeme zabývat pouze čtyřmi vzpěračskými pohyby – dřepem, mrtvým tahem, benchpressem a pulloverem s ohnutými pažemi. Většina zkušených vzpěračů okamžitě rozpozná hodnotu prvních tří cviků, ale možná bude zmatená čtvrtým cvikem. Budete syn, jak do něj pullover s ohnutými pažemi zapadá a hraje svou klíčovou roli.

Při použití těchto zdvihů v třídenním týdenním programu (pondělí, středa a pátek nebo úterý, čtvrtek a sobota) provádějte série a opakování následujícím způsobem. Prvních šest tréninků provádějte jednu sadu dřepů – deset opakování. Ihned po výměně tyče na stojanech zaujměte pozici na lavičce a proveďte srts deseti opakování v pulloveru s pokrčenými pažemi, nadechujte se a vydechujte co nejhlouběji, plně dýchejte zejména v poloze daleko vzadu. Po zotavení z dřepů a pulloveru s pokrčenými pažemi proveďte sérii pěti opakování v mrtvém tahu a poté další sérii deseti opakování v pulloveru s pokrčenými pažemi. Jakmile se vám vrátí energie, proveďte sérii osmi opakování v benchpressu a ihned poté opět sérii deseti opakování v pulloverech s pokrčenými pažemi, přičemž nezapomeňte v poloze na zádech nabrat co nejvíce vzduchu.

Teď už jistě chápete, čeho se snažíme dosáhnout tím, že po každém cviku provedeme sérii pulloverů. Snažíme se rozšířit hrudní koš, přičemž využíváme těžkého dýchání vyvolaného namáhavým zvedáním při benchpressu, mrtvém tahu a dřepu. Po prvních šesti trénincích přidejte další sérii v každém z těchto tří cviků, přičemž po každé sérii stále provádějte sadu pulloverů. Poté po dalších dvanácti trénincích přejděte na tři série každého cviku a pokračujte v zařazování pulloverů mezi každou sérii. Zůstaňte u tohoto programu tří sérií tak dlouho, dokud pro vás bude přínosný.

Co se týče stravy při přibírání na váze, Paul Anderson se nechce pouštět do celého blouznění o teoretické výživě, ale uvede jen několik svých základních myšlenek.

Všichni nade vší pochybnost víme, jak důležité jsou pro rozvoj našich svalů bílkoviny, ale neměli bychom zapomínat ani na význam tuků a sacharidů. Každý z nás má trochu jiný základní metabloismus. Tato skutečnost byla matkou starého rčení: „Maso pro jednoho je jed pro druhého“. Ačkoli je to docela exegeze a je to řečeno trochu hrubě, rozhodně je vědecky uznáno, že všichni nepotřebujeme stejné množství typu potravin.

Nejlepší potraviny pro přibírání na váze pocházejí ze základních potravin, které jíme každý den, podpořené kompletním doplňkem vitamínů a minerálů a samozřejmě doplňkem bílkovin. Bílkovin nemůžete přijímat příliš mnoho. Abychom dosáhli svého cíle, musíme se přinutit jíst více každé dobré potraviny. Mléko je skvělým producentem váhy a má mnoho výhod. Kromě toho, že je téměř dokonalou potravinou, můžeme ho získat všude, nosit ho s sebou a zkonzumovat ho během vteřiny či dvou většinou kdekoli. Je těžké ho překonat. Na Paula Andersona to rozhodně funguje.

On osobně dosáhl lepších výsledků, když upustil od tradičních tří jídel denně a neustále měl něco v žaludku. Podle Andersona je mléko vynikající, protože ho můžeme používat pravidelně během dne. K tomuto účelu slouží také proteinové doplňky ve formě tablet. T ato teorie se praktikuje mezi krmiváři hospodářských zvířat a trenéry koní. Zvíře může přibrat na váze mnohem více, když bude neustále okusovat, než když bude krmeno podle stanoveného rozvrhu.

Podle Andersona záleží na tom, kolik jídla sníte, kolik mléka vypijete a kolik bílkovin ve formě doplňků přijmete, ale abyste přibrali na váze, musíte jíst více, než si váš apetit přeje. Pokud to budete dělat. Dodržujte dříve navržený cvičební program a odpočívejte o něco více, než je váš podíl, získáte ta kila rychleji než kohout červánky.

Železný výzkumník a zájemce o čtení všeho o vývoji webu, historii svalů a síly. Dále nákup starých knih a časopisů pro neckberg.com!

.