Arion Astrology

Mars i Pluto jsou vládci znamení Štíra – Mars je tradičním vládcem, Pluto moderním, od svého objevení v roce 1930. Mars je naše osobní síla vůle, Pluto je moc.

Mytologie

Všechna znamení a planety mají bohaté a rozmanité mytologické příběhy, které se kolem nich spřádají. Zkoumání mytologie a používání příběhů jako nástroje pomáhá zlepšit pochopení a vhled do astrologie.

V řecké mytologii je bůh války Áres (Mars) synem Dia (Jupitera) a Héry (Juno). Pro Marse nepříznivě, ani jeden z rodičů se s ním nesžil a byl poslán na vychování k Hermovu synovi Priapovi. Priapés naučil Marse umění tance, než začal rozvíjet jeho válečnické schopnosti, což mi živě připomíná Muhammeda Aliho a jeho slavný citát „Vznášej se jako motýl, bodej jako včela“ – Muhammed Ali měl velmi nápadně také těsný natální kvadrát mezi Marsem a Plutem.

Mars měl obtížný vztah se svými rodiči a nebyl oblíbený u ostatních bohů, kromě Afrodity (Venuše), která ho milovala. Kvůli odmítnutí, které Mars zažil od svých rodičů, byl odhodlán pomáhat svým vlastním dětem, kdykoli to potřebovaly, a osvědčil se jako věrný a ochranitelský otec. Mars sice nebyl mistrem, plánovačem – obvykle jednal v zápalu okamžiku a řídil se svými instinkty, zároveň se však zpravidla zastával slabších, utlačovaných.

Hádes (Pluto) je bratrem Dia (Jupitera) a Poseidona (Neptuna) a bohem podsvětí, oba bohové i říše byli známí pod stejným jménem – Hádes, a byli spolu úzce ztotožněni.

Pluto se co nejvíce vyhýbal kontaktu s ostatními, podle řeckých mýtů opustil podsvětí pouze dvakrát – jednou, aby unesl Persefonu, a jednou, aby se vydal na Olymp a nechal se vyléčit ze zranění, které mu způsobil Héraklés. Pluto vlastnil čepici, která svého nositele činila neviditelným, a používal ji, aby si uchoval soukromí. Pluto byl samotář, který neměl zájem o konflikty a dramata, Pluto toho moc nechtěl, ale co chtěl, to si zajistil.

Vztahově byl Mars proslulý jako fantastický milenec, měl sklon k dlouhotrvajícím románkům, nejznámější byl s Venuší. Pluto byl známý jedním vztahem – svou posedlostí, únosem a znásilněním Persefony. Nakonec byla po velkém zoufalství a trápení Persefony a její matky Ceres uzavřena dohoda, podle níž Persefona stráví polovinu roku s Ceres na Zemi – jaro a léto, druhou polovinu s Plutem v podsvětí. Pluto a Persefona vládli podsvětí společně, Pluto byl Persefoně také naprosto věrný.

Mars trin/sextil Pluto

Trin je považován za pozitivní aspekt a naznačuje snadnost a plynulost vztahu mezi planetami, k projevení zúčastněných energií není třeba žádného úsilí. Sextil je také poměrně harmonický, povzbuzuje a přináší možnost projevit energie, ale vyžadují více práce, aby přinesly výsledky.

Mars má silnou vůli, je asertivní a soutěživý, znázorňuje naše vlastní motivace – co nás zapaluje a jak jednáme. Mars spolu se spoluvládnoucím Štírem vládne znamení Berana, kde se znázorňuje akce, energie, drajv a nadšení. Beran však může postrádat hloubku a trvalou sílu, obojí je však silnou stránkou Štíra. Mars vyjádřený znamením Štíra (trigon/sextil na Pluto) spojuje osobní vůli spolu s – mocí, emocionální intenzitou, posedlostí a prudkými instinkty přežití, které mohou vykouzlit sílu, s níž je třeba počítat, ať už v dobrém, nebo zlém.

Pluto, vládce podsvětí, znázorňuje to, co je neviditelné, skryté pod povrchem. Tajemství života, smrti a znovuzrození. Pluto koreluje s nesmírnou mocí, větší silou a bohatstvím moudrosti, které lze dosáhnout díky zkušenostem a sebeuvědomění.

Mars v trinu nebo sextilu s Plutem vytváří domorodce, kteří mají ohromnou vnitřní sílu, pevnou vůli a víru, schopnost proniknout hluboko a překonat zdánlivě nepřekonatelné překážky. Snaží se přežít, ať to stojí, co to stojí, a mají schopnost využít traumatické zážitky k osobní transformaci a růstu – Fénix povstává z popela.

Pluto jako vládce podsvětí přináší touhu a lehkost zkoumat temné, skryté a tajemné oblasti, kterým se ostatní vyhýbají – smrt, psychologii a okultismus. Domorodci budou pravděpodobně usilovat o zvýšení sebepoznání a nalezení skrytého významu, proč a jak, jakým způsobem či jakými prostředky věci fungují a souvisejí.

Vztahy a sex budou pravděpodobně oblastmi, v nichž se projeví silné impulzy a emoce, které by mohly vést k intenzivní romantické náklonnosti vyznačující se posedlostí a majetnictvím.

Mars a Pluto odhalují složitý vztah mezi osudem a svobodnou vůlí, nemůžeme mít pod kontrolou všechno, pouze naše reakce na to – náš přístup může být destruktivní nebo produktivní.

Celkově mají tito jedinci bohatý potenciál spojený se silnou energií k dosažení svých cílů, bez ohledu na to, kolik práce nebo boje to stojí. Pravděpodobně mají spoustu sebedůvěry a odvahy spolu s vynikajícími instinkty a intuicí.

MARS TRIN PLUTO NATIVY

Ted Bundy 0 01′ Michael Hutchence 0 04′ Boris Becker 0 08′ Aleister Crowley 0 021′ Ava Gardner 0 25′ Papež Jan Pavel I. 0 28′ Eva Longoria 0 45′ Will.i.am 0 51′ Justin Timberlake 0 58′ Timothy Mvveigh 1 12′ Dustin Hoffman 1 14′ Henry Cornelius Agrippa 2 03′ Edward Snowdon 2 09′ Anton LaVey 2 10′ Albert Einstein 2 11′ Angela Merkelová 2 51′ Steve Jobs 3 46′ Vladimir Putin 3 48′

MARS SEXTILNÍ PLUTONOVÍ NATIVOVÉ

Keith Richards 0 02′ Ryan Gosling 0 13′ Colin Farrell 0 14′ Debra Winger 0 18′ Brian May 0 21′ Chloe Mortez 0 22′ Richard Branson 0 26′ Jennifer Aniston 0 42′ John Frawley 0 55′ Carlos Santana 0 57′ Camilla, vévodkyně z Cornwallu 1 06′ Neal Donald Walsh 1 07′ John Lennon 1 31′ Atomové bombardování Hirošimy 0 45′